Επιστημονικά υπεύθυνος Έργου

 • Χαράλαμπος Κωνσταντίνου (Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Μέλη ΔΕΠ

 • Γεώργιος Καψάλης (Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Πρύτανης)
 • Αναστάσιος Εμβαλωτής (Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • Νίκος Κουρκουμέλης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
 • Πολυξένη Μάντζου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ)
 • Γιώργος Νικολάου (Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Γεώργιος Σμύρης (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΠΤΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Ηλίας Αυδίκος
 • Αργύριος Ν. Γιαννέλος
 • Βασιλική Δημητρούλα
 • Γιώργος Ζαχαρής
 • Στέλλα Ζευγίτη
 • Αφροδίτη Ζούκη
 • Χριστίνα Καλογήρου
 • Μαργαρίτα Καψάλη
 • Μεταξούλα Μανικάρου
 • Σταύρος Παπαδόπουλος
 • Δημήτριος Παρασκευάκης
 • Ευδοξία Σακελλαροπούλου
 • Κατερίνα Χατζησάββα
 • Δώρα Χουλιάρα