Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση

Η ειδικά αναπτυγμένη πλατφόρμα για ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, είναι η αφετηρία για τη δημιουργική αξιοποίηση του υλικού του αποθετηρίου από μαθητές στα πλαίσια ερευνητικών σχεδίων.

Η δημιουργία της βασίστηκε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle.

Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Το Moodle

Το Moodle

Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Αρθρωτό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό Μαθησιακό Περιβάλλον). Είναι ένα ανοιχτό σύστημα (open source) διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System). Διατίθεται δωρεάν κάτω από άδεια GNU/GPL ως ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο και αρθρωτό λογισμικό, το οποίο ενδείκνυται για εξ αποστάσεως μαθήματα, αλλά και για μεικτή μάθηση, καθώς συχνά χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Αυτή τη στιγμή είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Ως ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο της δωρεάν χρήσης του, αλλά και της ελεύθερης προσαρμογής του στις ανάγκες του κάθε χρήστη, γι’ αυτό άλλωστε διατίθεται σε περισσότερες από 78 γλώσσες, μεταξύ αυτών και στην ελληνική.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle, χρησιμοποιείται από εκατοντάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους χρήστες και διατίθεται μεταφρασμένο σε δεκάδες χιλιάδες οργανισμούς και ιδιώτες σε περισσότερες από 200 γλώσσες.