Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

«Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»

(Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Κωνσταντίνου)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Ψηφιακό αποθετήριο

repositoryΣτο πλαίσιο του Έργου, αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς ένα ψηφιακό αποθετήριο, στο οποίο αποθηκεύεται όλο το ψηφιακό υλικό που έχει συλλεχθεί και αφορά στα αρχιτεκτονικά μνημεία της Ηπείρου.

Διαβάστε περισσότερα...

Εκπαιδευτική πλατφόρμα

eLearningΗ ειδικά αναπτυγμένη πλατφόρμα για ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση,  είναι η αφετηρία για τη δημιουργική αξιοποίηση του υλικού του αποθετηρίου από μαθητές στα πλαίσια ερευνητικών σχεδίων.

Διαβάστε περισσότερα...

Κοινωνική δικτύωση

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μοιράζονται υλικό σε ψηφιακή μορφή και συνεργάζονται στην εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών (projects), μέσω Wikis, καθώς και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Facebook-icon-32GooglePlus-icon-32Instagram-icon-32Twitter-icon-32Youtube-icon-32